Zoznam jaskýň

Zoznam jaskýň v našom okolí

Geomorfologický celok Geomorfologický podcelok Poradové čislo Podčislo Označenie Názov Katastrálne územie Okres

Nadmorská výška

m n.m.

Dĺžka

[m]

Hĺbka

[m]

Por.čislo v r. 2007 Podcislo 2007 Registracne číslo
Čierna hora Sopotnické vrchy 310   SR-20 Okno v Humenci Veľká Lodina Košice – Okolie   6   250   707
Čierna hora Sopotnické vrchy 309   SR-21 Malá jaskyňa v Humenci Veľká Lodina Košice – Okolie   4   248   717
Čierna hora Sopotnické vrchy 308   SR-22 Humenecká jaskyňa Veľká Lodina Košice – Okolie 420 32 15 245   664
Čierna hora Pokryvy 300   SR-25 Tunel nad vyvieračkou Ružín Košice – Okolie 591 6   240   2384
Čierna hora Pokryvy 257   SR-26 Jaskyňa nad výverom 1 Ružín Košice – Okolie 587 8   218   2385
Čierna hora Pokryvy 248   SR-27 Dvojvchodová jaskyňa Ružín Košice – Okolie 668 8   214   2375
Čierna hora Pokryvy 284   SR-28 Poludňajšia jaskyňa Ružín Košice – Okolie 734 23   230   1485
Čierna hora Pokryvy 294   SR-29 Studená jaskyňa Ružín Košice – Okolie   20   235   2289
Čierna hora Bujanovské vrchy 213     Brloh nad Márnicou Veľký Folkmar Gelnica 381 10       6431
Čierna hora Bujanovské vrchy 214     Gotická jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica   15   200   1984
Čierna hora Bujanovské vrchy 215     Hoľa I Veľký Folkmar Gelnica 603 45   191   351
Čierna hora Bujanovské vrchy 216     Hoľa II Veľký Folkmar Gelnica 540 4   192   1976
Čierna hora Bujanovské vrchy 217     Jaskyňa nad výverom 2 Ružín Košice – Okolie 550 4       5822
Čierna hora Bujanovské vrchy 218     Jaskyňa pri Miklušovciach Miklušovce Prešov   5   246   1786
Čierna hora Bujanovské vrchy 219     Klenbová jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica   43   193   774
Čierna hora Bujanovské vrchy 220     Márnica Veľký Folkmar Gelnica   48   194   773
Čierna hora Bujanovské vrchy 221     Neprístupná jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 387 6   195   161
Čierna hora Bujanovské vrchy 222     Nová galéria Veľký Folkmar Gelnica 440 14   196   353
Čierna hora Bujanovské vrchy 223     Partizánska jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 428 8   197   162
Čierna hora Bujanovské vrchy 224     Predná veľká jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 386 40   198   1983
Čierna hora Bujanovské vrchy 225     Priechodná jaskyňa Miklušovce Prešov 626 4       7082
Čierna hora Bujanovské vrchy 226     Prievanová jaskyňa I Veľký Folkmar Gelnica 411 6   199   1982
Čierna hora Bujanovské vrchy 227     Prievanová jaskyňa II Veľký Folkmar Gelnica 411 6       6430
Čierna hora Bujanovské vrchy 228     Sonda v Humenci – spodná Veľká Lodina Košice – Okolie 320 4       5824
Čierna hora Bujanovské vrchy 229     Zasypaná jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 422 3       5832
Čierna hora Bujanovské vrchy 230     Zelená puklinová jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica   20   201   352
Čierna hora Bujanovské vrchy 231     Zikmundova dvojka Veľký Folkmar Gelnica 388 3   202   1978
Čierna hora Bujanovské vrchy 232     Zikmundova jednička Veľký Folkmar Gelnica 382 70   203   1977
Čierna hora Bujanovské vrchy 233     Zikmundova šestka Veľký Folkmar Gelnica 353 5   204   1981
Čierna hora Bujanovské vrchy 234     Zikmundova štvorka Veľký Folkmar Gelnica 363 12   190   1980
Čierna hora Bujanovské vrchy 235     Zikmundova trojka Veľký Folkmar Gelnica   4   205   1979
Čierna hora Bujanovské vrchy 236     Zrkadlová diera Veľký Folkmar Gelnica   3       7133
Čierna hora Hornádske predhorie 237     Dračie oko Vítkovce Spišská Nová Ves 438 3       6503
Čierna hora Hornádske predhorie 238     Jaskyňa v Dzurovej Košice – Kavečany Košice I 460 15 2 206   285
Čierna hora Hornádske predhorie 239     Kavečianska jaskyňa Košice – Kavečany Košice I 459 65   207   1967
Čierna hora Hornádske predhorie 240     Priepasť v Kavečanoch Košice – Kavečany Košice I     19 209   3097
Čierna hora Hornádske predhorie 241     Zimalová Sokoľ Košice – Okolie 504 8       6032
Čierna hora Pokryvy 242     Abri oproti Sivcu Ružín Košice – Okolie 440 3       6501
Čierna hora Pokryvy 243     Antonova jaskyňa Ružín Košice – Okolie 600 70   212   91
Čierna hora Pokryvy 244     Bivakový previs Veľká Lodina Košice – Okolie 747 5       6013
Čierna hora Pokryvy 245     Bloková jaskyňa Ružín Košice – Okolie 593 3       5940
Čierna hora Pokryvy 246     Červený komín Ružín Košice – Okolie 507 10       6497
Čierna hora Pokryvy 247     Dolná jaskyňa Ružín Košice – Okolie   6   213   1964
Čierna hora Pokryvy 249     Dvojvchodová jaskyňa pod Bokšovom Malá Lodina Košice – Okolie 646 4       6549
Čierna hora Pokryvy 250     Hadia jaskyňa Ružín Košice – Okolie   12   215   341
Čierna hora Pokryvy 251     Holická jaskyňa Veľká Lodina Košice – Okolie 640 4   216   3921
Čierna hora Pokryvy 252     Hradná jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie 932 26   217   289
Čierna hora Pokryvy 253     Hrebienková jaskyňa Ružín Košice – Okolie 689 4       5842
Čierna hora Pokryvy 254     Jaskyňa nad Červeným komínom Ružín Košice – Okolie 507 10       6062
Čierna hora Pokryvy 255     Jaskyňa nad Očkom Ružín Košice – Okolie   4       5823
Čierna hora Pokryvy 256     Jaskyňa nad suťoviskom Ružín Košice – Okolie 677 4       6018
Čierna hora Pokryvy 258     Jaskyňa nad Zákrutovou Ružín Košice – Okolie 622 4       5855
Čierna hora Pokryvy 259     Jaskyňa nad železničnou stanicou Malá Lodina Košice – Okolie 430 8   219   1966
Čierna hora Pokryvy 260     Jaskyňa pod Debrami Ružín Košice – Okolie 578 10       6495
Čierna hora Pokryvy 261     Jaskyňa pod lipami Sokoľ Košice – Okolie 751 6       5938
Čierna hora Pokryvy 262     Jaskyňa pod Malým hradom Ružín Košice – Okolie 509 4       6500
Čierna hora Pokryvy 263     Jaskyňa s úzkym vchodom Malá Lodina Košice – Okolie 650 4       6567
Čierna hora Pokryvy 264     Jaskyňa v abri Ružín Košice – Okolie           5941
Čierna hora Pokryvy 265     Jaskyňa v Andrejovej skale I Košice – Čermeľ Košice I 481 9   210   1968
Čierna hora Pokryvy 266     Jaskyňa v Andrejovej skale II Košice – Čermeľ Košice I 485 5   211   1969
Čierna hora Pokryvy 267     Komín nad Previsovou jaskyňou Sokoľ Košice – Okolie 792   6 220   3507
Čierna hora Pokryvy 268     Krížová jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie 774 221   221   291
Čierna hora Pokryvy 269     Kysacká jaskyňa Kysak Košice – Okolie 354 126   208   349
Čierna hora Pokryvy 270     Laciho jaskyňa Ružín Košice – Okolie 630 6   222   339
Čierna hora Pokryvy 271     Laciho jaskyňa II Ružín Košice – Okolie 616 4       5937
Čierna hora Pokryvy 272     Malá Antonova jaskyňa Ružín Košice – Okolie 604 7   223   1958
Čierna hora Pokryvy 273     Malá kvapľová jaskyňa Ružín Košice – Okolie 602 37   224   90
Čierna hora Pokryvy 274     Malá sokoľská jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie   7   225   1995
Čierna hora Pokryvy 275     Malý hrad Ružín Košice – Okolie 516 8       6499
Čierna hora Pokryvy 276     Medvedia jaskyňa Ružín Košice – Okolie 535 48   226   1053
Čierna hora Pokryvy 277     Netopieria jaskyňa Ružín Košice – Okolie 621 36   227   1962
Čierna hora Pokryvy 278     Nová jaskyňa pod Bokšovom Malá Lodina Košice – Okolie 631 6       6488
Čierna hora Pokryvy 279     Nová jaskyňa v Medveďom údolí Ružín Košice – Okolie 563 5       6498
Čierna hora Pokryvy 280     Novoobjavená jaskyňa Ružín Košice – Okolie 655 20   228   3351
Čierna hora Pokryvy 281     Očko Ružín Košice – Okolie 671 4       5825
Čierna hora Pokryvy 282     Okrajová jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie 770 5       5926
Čierna hora Pokryvy 283     Pavúčia jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie   6   229   4046
Čierna hora Pokryvy 285     Previsová jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie 835 50   231   359
Čierna hora Pokryvy 286     Priepasť pod Bokšovom Malá Lodina Košice – Okolie 754   5     6508
Čierna hora Pokryvy 287     Príkra jaskyňa Ružín Košice – Okolie 704 3       5843
Čierna hora Pokryvy 288     Puklina v Medveďom údolí Ružín Košice – Okolie 545 3       6507
Čierna hora Pokryvy 289     Puklinová jaskyňa I Ružín Košice – Okolie 587 4   232   1963
Čierna hora Pokryvy 290     Puklinová jaskyňa II Ružín Košice – Okolie 572 6   233   2317
Čierna hora Pokryvy 291     Puklinová jaskyňa pri Medvedej Ružín Košice – Okolie 606 4   234   342
Čierna hora Pokryvy 292     Ružínske abri Ružín Košice – Okolie 586 4       5888
Čierna hora Pokryvy 293     Ružínske okno Ružín Košice – Okolie 517 4       5887
Čierna hora Pokryvy 295     Studňa Sokoľ Košice – Okolie 718   9 236   364
Čierna hora Pokryvy 296     Suchá jaskyňa Ružín Košice – Okolie 489 11       6494
Čierna hora Pokryvy 297     Šivecká galéria Ružín Košice – Okolie 630 17   237   350
Čierna hora Pokryvy 298     Šivecká malá jaskyňa Ružín Košice – Okolie 616 5   238   1965
Čierna hora Pokryvy 299     Šivecká pekná jaskyňa Ružín Košice – Okolie 583 10   239   157
Čierna hora Pokryvy 301     Veľká jaskyňa nad Suchým vodopádom Ružín Košice – Okolie   12   241   337
Čierna hora Pokryvy 302     Veľká ružínska jaskyňa Ružín Košice – Okolie 614 111   242   89
Čierna hora Pokryvy 303     Veľká sokoľská jaskyňa Sokoľ Košice – Okolie 776 22   243   287
Čierna hora Pokryvy 304     Veveričkové abri Ružín Košice – Okolie 465 2       6502
Čierna hora Pokryvy 305     Výklenková jaskyňa Malá Lodina Košice – Okolie 642 5       6489
Čierna hora Pokryvy 306     Zákrutová jaskyňa Ružín Košice – Okolie 613 18   244   340
Čierna hora Pokryvy 307     Zrútený komín Sokoľ Košice – Okolie 785 8       5925
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 633 2 JP-10 Okno Jasov Košice – Okolie 260     497 2 252
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 657   JP-11 Oblúková jaskyňa Jasov Košice – Okolie 283 45   517   255
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 639   JP-12 Líščia diera v Jasovskej skale Jasov Košice – Okolie 277 24   502   256
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 615   JP-13 Fajka Jasov Košice – Okolie 282 17   488   299
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 641   JP-14 Malá jaskyňa 1 Jasov Košice – Okolie 298 4   504   1987
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 642   JP-15 Malá jaskyňa 2 Jasov Košice – Okolie 302 6   505   1988
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 672   JP-17 Zaniknutá priepasť v lome Jasov Košice – Okolie     8 523   3010
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 661   JP-21 Priepasť pri lúke Gazka Debraď Košice – Okolie     24 518   655
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 644   JP-23 Malá jaskyňa pod Tomášovou dierou I Debraď Košice – Okolie   14   507   242
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 645   JP-24 Malá jaskyňa pod Tomášovou dierou II Debraď Košice – Okolie   13   508   243
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 610   JP-25 Bezodná studňa Jasov Košice – Okolie 244 40   487   553
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 643   JP-26 Malá jaskyňa pod Bezodnou studňou Debraď Košice – Okolie 254 6   506   1990
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 647   JP-27 Malá jaskyňa 14 Debraď Košice – Okolie 250 3   510   1991
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 648   JP-28 Malá jaskyňa 15 Debraď Košice – Okolie 250 7   511   1992
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 617   JP-31 Hatinská jaskyňa I Debraď Košice – Okolie 240 40   490   193
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 666   JP-32 Studená studňa Debraď Košice – Okolie 234 9   519   4852
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 618   JP-33 Hatinská jaskyňa II Debraď Košice – Okolie 244 30   491   765
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 649   JP-34 Malá jaskyňa 19 Debraď Košice – Okolie 233 3   512   1993
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 646   JP-37 Malá jaskyňa pod vyvieračkou Helenou Debraď Košice – Okolie 227 8   509   1994
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 656   JP-38 Moldavská jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 195 3070   516   980
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 671   JP-42 Zabudovaná jaskyňa v dome Moldava nad Bodvou Košice – Okolie   8   522   1996
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 668   JP-52 Tomášova diera Jasov Košice – Okolie 245 136   521   241
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 635   JP-8 Kamenná pivnica Jasov Košice – Okolie 259 322   499   831
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 667   JP-99 Suchá studňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 233 9 4 520   3374
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 611     Buksiho diera Debraď Košice – Okolie 329 5       5814
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 612     Ceriny 1 Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 235 4       6724
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 613     Ceriny 2 Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 248 6       6725
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 614     Dymová jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 195 10       6533
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 616     Hadia jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 232   7 489   3373
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 619     Hatinská rozbitá jaskyňa Debraď Košice – Okolie 258 5       5816
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 620     Helena Debraď Košice – Okolie 228 418   492   652
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 621     Jaskyňa nad Helenou Debraď Košice – Okolie       493   1972
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 622     Jaskyňa nad Mníchovou dierou Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 238 7 3 494   3371
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 623     Jaskyňa nad Vyšnými lúkami Debraď Košice – Okolie 233 15 3     7121
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 624     Jaskyňa pod Zrútenou Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 228 11   495   3376
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 625     Jaskyňa v lome 1 Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 221 4       7119
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 626     Jaskyňa v lome 3 Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 223 4       7118
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 627     Jaskyňa v lome 4 Mudrovce Košice – Okolie 221 4       7120
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 628     Jaskyňa v ostrohe 1 Debraď Košice – Okolie 227 3       6097
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 629     Jaskyňa v ostrohe 2 Debraď Košice – Okolie 229 4       6098
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 630     Jaskyňa 16 Jasov Košice – Okolie 233 4   496   3882
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 631     Jasovská diera I Jasov Košice – Okolie 317 6       6108
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 632     Jasovská diera II Jasov Košice – Okolie 318 5       6109
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 633     Jasovská jaskyňa – Okno Jasov Košice – Okolie 257 3494 53 497   7158
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 633 1   Jasovská jaskyňa Jasov Košice – Okolie       497 1 283
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 634     Jazvečí hrad Debraď Košice – Okolie 257 25   498   5456
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 636     Komín nad Dievčenskou vyvieračkou Jasov Košice – Okolie   30   500   338
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 637     Komín pri Helene Debraď Košice – Okolie 231   2     6540
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 638     Líščia diera Moldava nad Bodvou Košice – Okolie   2   501   3377
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 640     Machová jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 229 8   503   3372
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 650     Malá priepasť na kopci Jasov Košice – Okolie   5 3 513   1989
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 651     Malá puklinová jaskyňa Debraď Košice – Okolie 264 3       6095
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 652     Malý jazvečí hrad Debraď Košice – Okolie 252 3       6065
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 653     Matejova jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 225 110 13 514   4853
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 654     Medzijaskyňa Debraď Košice – Okolie 247 10       6110
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 655     Mníchova diera Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 226 84 10 515   3370
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 658     Okrajová diera Debraď Košice – Okolie 333 3       5815
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 659     Paleokanál 1 Jasov Košice – Okolie 255 3       6511
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 660     Paleokanál 2 Jasov Košice – Okolie 308 3       6512
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 662     Prievanová plazivka Debraď Košice – Okolie 245 3       6472
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 663     Prievanová úžina Debraď Košice – Okolie 239 3       6473
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 664     Prvá jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 222 2       7117
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 665     Sonda nad Vyšnými lúkami Debraď Košice – Okolie     3     7131
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 669     Tunelová jaskyňa pri Helene Debraď Košice – Okolie 226 7       6539
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 670     Vyšná Hámorka Jasov Košice – Okolie 270 3       7134
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 673     Zlomová jaskyňa Jasov Košice – Okolie 283 8       6017
Košická kotlina Medzevská pahorkatina 674     Zrútená jaskyňa Moldava nad Bodvou Košice – Okolie 229 19   524   3375
Slovenský kras Zádielska planina 3872   HD-1 Sovia jaskyňa Háj Košice – Okolie 427 28 4 3062   2074
Slovenský kras Zádielska planina 3823   HD-2 Jaskyňa za Čertovým mostom Hačava Košice – Okolie 486 20 5 3025   2373
Slovenský kras Jasovská planina 3099   JP-104 Jaskyňa v Trojramennom žľabe 2 Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 360 2   2389   3255
Slovenský kras Jasovská planina 3100   JP-105 Jaskyňa v Trojramennom žľabe 3 Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 370 5   2390   3256
Slovenský kras Jasovská planina 3101   JP-106 Jaskyňa v Trojramennom žľabe 4 Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 348 2   2391   3257
Slovenský kras Jasovská planina 3108   JP-107 Jaskyňa v žľabe vedľa posedu Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 378 4   2395   3188
Slovenský kras Jasovská planina 3104   JP-108 Jaskyňa v žľabe I Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 315 7   2393   3186
Slovenský kras Jasovská planina 3105   JP-109 Jaskyňa v žľabe II Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 325 5   2394   3187
Slovenský kras Jasovská planina 3140   JP-117 Pustovňa Háj Košice – Okolie 504 18   2419   4506
Slovenský kras Jasovská planina 3135   JP-118 Preklenutá jaskyňa Háj Košice – Okolie 494 8 2 2416   4507
Slovenský kras Jasovská planina 3068   JP-126 Dora 3 Háj Košice – Okolie 505 7   2368   2775
Slovenský kras Jasovská planina 3061   JP-127 Cukrová jama Háj Košice – Okolie 630   5 2361   4518
Slovenský kras Jasovská planina 3160   JP-128 Zrkadlová jaskyňa Hačava Košice – Okolie 629 7   2433   3344
Slovenský kras Jasovská planina 3074   JP-129 Gordánova jaskyňa 2 Hačava Košice – Okolie       2374   3577
Slovenský kras Jasovská planina 3123   JP-132 Lôžková jaskyňa Medzev Košice – Okolie 639 3   2406   4509
Slovenský kras Jasovská planina 3132   JP-133 Okrajová priepasť Hačava Košice – Okolie 639   3 2413   4510
Slovenský kras Jasovská planina 3127   JP-134 Myšia diera Hačava Košice – Okolie 553 3   2409   4516
Slovenský kras Jasovská planina 3064   JP-135 Dáždniková jaskyňa Hačava Košice – Okolie 480 3   2364   4517
Slovenský kras Jasovská planina 3128   JP-136 Náhodná jaskyňa Háj Košice – Okolie 615 3   2410   4515
Slovenský kras Jasovská planina 3133   JP-137 Pavúčia jaskyňa Drienovec Košice – Okolie 400 5   2414   4514
Slovenský kras Jasovská planina 3075   JP-139 Gustova jaskyňa Háj Košice – Okolie 437 20 10 2375   4511
Slovenský kras Jasovská planina 3062   JP-144 Červená priepasť Hačava Košice – Okolie 655   5 2362   4508
Slovenský kras Jasovská planina 3070   JP-44 Drienovská jaskyňa Drienovec Košice – Okolie 245 1588 84 2370   3
Slovenský kras Jasovská planina 3124   JP-47 Mačacia diera Drienovec Košice – Okolie 440 6 4 2407   251
Slovenský kras Jasovská planina 3154   JP-48 Tvarohová priepasť Drienovec Košice – Okolie     12 2428   1997
Slovenský kras Jasovská planina 3152   JP-49 Trojramenná priepasť Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 305   76 2427   1489
Slovenský kras Jasovská planina 3139   JP-5 Priepasť pod Hajagošom Jasov Košice – Okolie 527   75 2418   595
Slovenský kras Jasovská planina 3118   JP-50 Kunia priepasť Háj Košice – Okolie 420 933 203 2403   703
Slovenský kras Jasovská planina 3144   JP-51 Skalistý potok Háj Košice – Okolie 210 8215 376 2422   513
Slovenský kras Jasovská planina 3138   JP-54 Priepasť nad Turňou Háj Košice – Okolie     20 2417   1998
Slovenský kras Jasovská planina 3111   JP-55 Jazvečia diera Háj Košice – Okolie 430 38 10 2397   1999
Slovenský kras Jasovská planina 3072   JP-6 Gajdova štôlňa Jasov Košice – Okolie 325 150   2372   594
Slovenský kras Jasovská planina 3157   JP-64 Vyhňa Drienovec Košice – Okolie 423 19   2430   2269
Slovenský kras Jasovská planina 3063   JP-65 Čmeliak Drienovec Košice – Okolie 412 8   2363   2270
Slovenský kras Jasovská planina 3148   JP-65 Šmykňa Drienovec Košice – Okolie 425 28   2425   2268
Slovenský kras Jasovská planina 3094   JP-67 Jaskyňa v Drienoveckom kameňolome Drienovec Košice – Okolie 229 100 25 2385   2274
Slovenský kras Jasovská planina 3069   JP-69 Dorožba Drienovec Košice – Okolie 563   12 2369   2272
Slovenský kras Jasovská planina 3145   JP-70 Slaninová diera Drienovec Košice – Okolie 380 16   2423   1188
Slovenský kras Jasovská planina 3077   JP-71 Indiánska jaskyňa Drienovec Košice – Okolie 385 30   2377   2374
Slovenský kras Jasovská planina 3096   JP-72 Jaskyňa v skalnom amfiteátri I Drienovec Košice – Okolie 455 6 3 2387   2273
Slovenský kras Jasovská planina 3102   JP-73 Jaskyňa v záreze trate Drienovec Košice – Okolie 455 7   2392   2271
Slovenský kras Jasovská planina 3057   JP-74 Apendix Háj Košice – Okolie 460 12   2358   2072
Slovenský kras Jasovská planina 3146   JP-75 Slaninová jaskyňa Háj Košice – Okolie 425 23   2424   2372
Slovenský kras Jasovská planina 3066   JP-76 Dora 1 Háj Košice – Okolie 490 15   2366   998
Slovenský kras Jasovská planina 3067   JP-77 Dora 2 Háj Košice – Okolie 506 6 4 2367   2371
Slovenský kras Jasovská planina 3143   JP-78 Severný komín Háj Košice – Okolie 491 6 5 2421   2776
Slovenský kras Jasovská planina 3112   JP-79 Južný komín Háj Košice – Okolie 493   8 2398   2777
Slovenský kras Jasovská planina 3142   JP-80 Rezervovaná jaskyňa Háj Košice – Okolie 480 11   2420   2833
Slovenský kras Jasovská planina 3116   JP-81 Klemova jaskyňa Háj Košice – Okolie 535 11 7 2402   2294
Slovenský kras Jasovská planina 3113   JP-82 Kamenná tvár Háj Košice – Okolie 410 26 16 2399   2774
Slovenský kras Jasovská planina 3071   JP-83 Fakír Háj Košice – Okolie 463   44 2371   2754
Slovenský kras Jasovská planina 3076   JP-84 Hmlistá jaskyňa Háj Košice – Okolie 527 29   2376   2753
Slovenský kras Jasovská planina 3114   JP-85 Keglevičova jaskyňa I Háj Košice – Okolie 560 30 8 2400   2333
Slovenský kras Jasovská planina 3073   JP-87 Gordánova jaskyňa 1 Hačava Košice – Okolie 755 42 15 2373   3007
Slovenský kras Jasovská planina 3065   JP-88 Dažďový tunel Háj Košice – Okolie 530 10   2365   2835
Slovenský kras Jasovská planina 3090   JP-89 Jaskyňa pri kamennom moste Háj Košice – Okolie 550 13   2383   2834
Slovenský kras Jasovská planina 3156   JP-90 Vianočná jaskyňa Debraď Košice – Okolie 508 140 36 2429   3245
Slovenský kras Jasovská planina 3134   JP-91 Podkrovná jaskyňa Háj Košice – Okolie 600 7   2415   3604
Slovenský kras Jasovská planina 3126   JP-92 Mirkova nora Háj Košice – Okolie 448 7   2408   3317
Slovenský kras Jasovská planina 3081   JP-93 Jaskyňa nad Hájom Háj Košice – Okolie 427 27 8 2378   3314
Slovenský kras Jasovská planina 3159   JP-94 Zoologická jaskyňa Háj Košice – Okolie 510 8   2432   3316
Slovenský kras Jasovská planina 3131   JP-95 Obkročná jaskyňa Háj Košice – Okolie 498 11   2412   3315
Slovenský kras Zádielska planina 3876   ZD-4 Trojičky I Háj Košice – Okolie 500 6   3066   2628
Slovenský kras Zádielska planina 3886   ZP-100 Záverová jaskyňa Háj Košice – Okolie 610 4       5966
Slovenský kras Zádielska planina 3867   ZP-101 Sintrová jaskyňa Háj Košice – Okolie 232 10       7309
Slovenský kras Zádielska planina 3805   ZP-102 Jaskyňa nad Sintrovou Háj Košice – Okolie 331 3       7310
Slovenský kras Zádielska planina 3792   ZP-52 Dolná jaskyňa v Zmývači krvi Háj Košice – Okolie 525 5   3000   4848
Slovenský kras Zádielska planina 3786   ZP-77 Bobkový previs Háj Košice – Okolie   7   2994   4823
Slovenský kras Zádielska planina 3871   ZP-78 Sokolia priepasť Háj Košice – Okolie 580 6 4 3061   4824
Slovenský kras Zádielska planina 3794   ZP-79 Dušanka Háj Košice – Okolie 530 5   3002   4827
Slovenský kras Zádielska planina 3832   ZP-80 Limonitová jaskyňa Háj Košice – Okolie 535 10 2 3033   4826
Slovenský kras Zádielska planina 3824   ZP-81 Komín pod pilierom Háj Košice – Okolie 390 8 6 3026   4819
Slovenský kras Zádielska planina 3828   ZP-82 Krkahájska jaskyňa 1 Háj Košice – Okolie 520 12 3 3030   4838
Slovenský kras Zádielska planina 3829   ZP-83 Krkahájska jaskyňa 2 Háj Košice – Okolie 550 5   3031   4839
Slovenský kras Zádielska planina 3831   ZP-84 Krkavčia jaskyňa II Háj Košice – Okolie 516 20       6246
Slovenský kras Zádielska planina 3818   ZP-85 Jaskyňa pod sedlom Háj Košice – Okolie 285 6   3022   4847
Slovenský kras Zádielska planina 3837   ZP-86 Malá Zikmundova jaskyňa Hačava Košice – Okolie 504 3       6253
Slovenský kras Zádielska planina 3812   ZP-87 Jaskyňa nad Zamurovanou Háj Košice – Okolie 556 4       4825
Slovenský kras Zádielska planina 3816   ZP-88 Jaskyňa pod Malou cukrovou homoľou Háj Košice – Okolie 462 3       6252
Slovenský kras Zádielska planina 3862   ZP-89 Reliktná jaskyňa I Hačava Košice – Okolie 847 5       2309
Slovenský kras Zádielska planina 3861   ZP-90 Reliktá jaskyňa II Hačava Košice – Okolie 853 3       7305
Slovenský kras Zádielska planina 3860   ZP-91 Priepasť v Hradnej stráni Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 315 25 15     7207
Slovenský kras Zádielska planina 3836   ZP-92 Malá mrazová jaskyňa Háj Košice – Okolie 514 4       7306
Slovenský kras Zádielska planina 3821   ZP-93 Jaskyňa v Skalke I Hačava Košice – Okolie 665 7       7307
Slovenský kras Zádielska planina 3822   ZP-94 Jaskyňa v Skalke II Hačava Košice – Okolie 691 4       7308
Slovenský kras Zádielska planina 3863   ZP-95 Rezaná jaskyňa Hačava Košice – Okolie 845 6       6014
Slovenský kras Zádielska planina 3788   ZP-96 Čermeľ Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 295 10 3     7271
Slovenský kras Zádielska planina 3803   ZP-97 Jaskyňa nad Ohniskom Háj Košice – Okolie 439 8       4834
Slovenský kras Zádielska planina 3843   ZP-98 Nízka sieň Háj Košice – Okolie 560 25       7287
Slovenský kras Zádielska planina 3864   ZP-99 Rúra nad Limonitovou jaskyňou Háj Košice – Okolie 523 2       5317
Slovenský kras Zádielska planina 3795   ZT-1 Erňa Zádiel Košice – Okolie 410 96   3003   390
Slovenský kras Zádielska planina 3813   ZT-10 Jaskyňa novinárov Háj Košice – Okolie 427 8   3019   4820
Slovenský kras Zádielska planina 3845   ZT-10 Ohnisko Háj Košice – Okolie 360 3   3042   1421
Slovenský kras Zádielska planina 3790   ZT-11 Červená jaskyňa Háj Košice – Okolie 400 13 8 2997   1419
Slovenský kras Zádielska planina 3855   ZT-12 Prašná jaskyňa Háj Košice – Okolie 385 12 4 3050   2360
Slovenský kras Zádielska planina 3801   ZT-13 Ida Háj Košice – Okolie 470 12   3010   1422
Slovenský kras Zádielska planina 3857   ZT-14 Priepasť na kóte 601 Háj Košice – Okolie 600   34 3053   2278
Slovenský kras Zádielska planina 3806   ZT-15 Jaskyňa nad sutinoviskom I Háj Košice – Okolie 380 6   3013   2839
Slovenský kras Zádielska planina 3807   ZT-15 Jaskyňa nad sutinoviskom II Háj Košice – Okolie 380 5   3014   4850
Slovenský kras Zádielska planina 3827   ZT-16 Kráľovská jaskyňa Háj Košice – Okolie 420 17 10 3029   305
Slovenský kras Zádielska planina 3880   ZT-17 Tunel pod Cukrovou homoľou Háj Košice – Okolie 415 14   3070   2361
Slovenský kras Zádielska planina 3877   ZT-18 Trojičky II Háj Košice – Okolie 497 4   3067   3005
Slovenský kras Zádielska planina 3785   ZT-19 Bivak pri Cukrovej homoli Háj Košice – Okolie 408 8   2993   2627
Slovenský kras Zádielska planina 3879   ZT-2 Tunel Zádiel Košice – Okolie 400 7   3069   1412
Slovenský kras Zádielska planina 3819   ZT-20 Jaskyňa pod valom Háj Košice – Okolie 545 23   3023   2279
Slovenský kras Zádielska planina 3882   ZT-21 Vízavat Háj Košice – Okolie 530 5   3072   2280
Slovenský kras Zádielska planina 3798   ZT-22 Hačavská jaskyňa Hačava Košice – Okolie 795 202   3006   282
Slovenský kras Zádielska planina 3874   ZT-23 Travertínová vyvieračka Hačava Košice – Okolie 564 82 11 3064   2630
Slovenský kras Zádielska planina 3789   ZT-25 Čertova jaskyňa Háj Košice – Okolie 492 31 15 2996   2174
Slovenský kras Zádielska planina 3809   ZT-27 Jaskyňa nad vodopádmi 1 Háj Košice – Okolie 466 23   3016   2362
Slovenský kras Zádielska planina 3810   ZT-28 Jaskyňa nad vodopádmi 2 Háj Košice – Okolie 477 6   3017   2363
Slovenský kras Zádielska planina 3870   ZT-29 Skobjakova diera Háj Košice – Okolie 497 15 5 3060   2364
Slovenský kras Zádielska planina 3851   ZT-3 Péčko Zádiel Košice – Okolie 405 9   3047   1408
Slovenský kras Zádielska planina 3847   ZT-30 Oriešok Háj Košice – Okolie 525 6   3043   2365
Slovenský kras Zádielska planina 3850   ZT-31 Pasca Háj Košice – Okolie 600 6   3046   2366
Slovenský kras Zádielska planina 3839   ZT-32 Marciho jaskyňa II Hačava Košice – Okolie 825 30 7 3037   4849
Slovenský kras Zádielska planina 3858   ZT-33 Priepasť na Turnianskom hradnom vrchu Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 325 25 15 3054   1067
Slovenský kras Zádielska planina 3842   ZT-34 Mrazová jaskyňa Háj Košice – Okolie 480 6   3040   2073
Slovenský kras Zádielska planina 3856   ZT-35 Priama jaskyňa Hačava Košice – Okolie 815 20   3052   2629
Slovenský kras Zádielska planina 3889   ZT-36 Žihľavová jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 300 19   3078   512
Slovenský kras Zádielska planina 3840   ZT-37 Medvedia jaskyňa Háj Košice – Okolie 555 11 5 3038   2276
Slovenský kras Zádielska planina 3885   ZT-38 Zamurovaná jaskyňa Háj Košice – Okolie 562 8 2 3075   2275
Slovenský kras Zádielska planina 3811   ZT-39 Jaskyňa nad Zádielskou chatou Háj Košice – Okolie 675 60 8 3018   401
Slovenský kras Zádielska planina 3826   ZT-4 Kozia jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 402 38 15 3028   1410
Slovenský kras Zádielska planina 3808   ZT-40 Jaskyňa nad Travertínovou vyvieračkou Hačava Košice – Okolie 582 23   3015   2357
Slovenský kras Zádielska planina 3796   ZT-41 Esko Zádiel Košice – Okolie 550 4   3004   4821
Slovenský kras Zádielska planina 3815   ZT-42 Jaskyňa pod borinou Zádiel Košice – Okolie 575 3   3021   3079
Slovenský kras Zádielska planina 3849   ZT-43 Ostnatý komín Háj Košice – Okolie   9 3 3045   3078
Slovenský kras Zádielska planina 3802   ZT-44 Jaskyňa nad bariérou Háj Košice – Okolie 555 11   3011   3605
Slovenský kras Zádielska planina 3838   ZT-46 Malý previs Háj Košice – Okolie 380 6   3036   4828
Slovenský kras Zádielska planina 3854   ZT-47 Portál Háj Košice – Okolie 520 8   3049   3343
Slovenský kras Zádielska planina 3804   ZT-49 Jaskyňa nad Oltárom Háj Košice – Okolie   4   3012   3606
Slovenský kras Zádielska planina 3887   ZT-5 Zúžená jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 425 8   3076   1416
Slovenský kras Zádielska planina 3883   ZT-50 Vypadaná jaskyňa Hačava Košice – Okolie 570 4   3073   4837
Slovenský kras Zádielska planina 3799   ZT-53 Horná jaskyňa v Zmývači krvi Háj Košice – Okolie 525 11   3007   3575
Slovenský kras Zádielska planina 3844   ZT-54 Odrazená záclona Háj Košice – Okolie 345 22 8 3041   4416
Slovenský kras Zádielska planina 3787   ZT-55 Buksiho diera Háj Košice – Okolie 590 5   2995   4841
Slovenský kras Zádielska planina 3830   ZT-56 Krkavčia jaskyňa I Háj Košice – Okolie 585 10 2 3032   4840
Slovenský kras Zádielska planina 3888   ZT-57 Želiarska jaskyňa Háj Košice – Okolie 700 11   3077   4832
Slovenský kras Zádielska planina 3859   ZT-58 Priepasť pod Hájskou vyhliadkou Háj Košice – Okolie 455 38 28 3055   4306
Slovenský kras Zádielska planina 3791   ZT-59 Diera pod Hájskou vyhliadkou Háj Košice – Okolie 478 3   2999   4846
Slovenský kras Zádielska planina 3848   ZT-6 Orlia diera Zádiel Košice – Okolie 470 7   3044   1418
Slovenský kras Zádielska planina 3835   ZT-60 Májová nora Háj Košice – Okolie 490 6   3035   4845
Slovenský kras Zádielska planina 3852   ZT-61 Poľovnícka jaskyňa Háj Košice – Okolie 535 7 2 3048   4844
Slovenský kras Zádielska planina 3800   ZT-62 Horný starec Háj Košice – Okolie 595 4   3008   4842
Slovenský kras Zádielska planina 3793   ZT-63 Dolný starec Háj Košice – Okolie 588 4   3001   4843
Slovenský kras Zádielska planina 3814   ZT-64 Jaskyňa pod Akľom Háj Košice – Okolie 530 10 5 3020   4829
Slovenský kras Zádielska planina 3833   ZT-65 Lôžková jaskyňa Háj Košice – Okolie 500 18   3034   4414
Slovenský kras Zádielska planina 3868   ZT-66 Sivá jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 515 30   3058   4415
Slovenský kras Zádielska planina 3866   ZT-68 Severná kráľova jaskyňa Háj Košice – Okolie 560 12   3057   4830
Slovenský kras Zádielska planina 3873   ZT-69 Spodná kráľova jaskyňa Háj Košice – Okolie   4   3063   4234
Slovenský kras Zádielska planina 3884   ZT-7 Zádielska tiesňava VII Zádiel Košice – Okolie 426 6   3074   1405
Slovenský kras Zádielska planina 3846   ZT-71 Okrajová priepasť v Grečovom vrchu Hačava Košice – Okolie 858 7 4     2308
Slovenský kras Zádielska planina 3841   ZT-72 Motýlia puklina Hačava Košice – Okolie 830 5   3039   4836
Slovenský kras Zádielska planina 3865   ZT-74 Sedem puklín Hačava Košice – Okolie 830 6 2 3056   4833
Slovenský kras Zádielska planina 3869   ZT-75 Sklenená puklina Háj Košice – Okolie 735 8   3059   4831
Slovenský kras Zádielska planina 3797   ZT-76 Fujara Háj Košice – Okolie 510 13 12 3005   4822
Slovenský kras Zádielska planina 3825   ZT-8 Kostrová jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 423 60 8 3027   306
Slovenský kras Zádielska planina 3875   ZT-9 Tŕnistá jaskyňa Zádiel Košice – Okolie 420 5   3065   1420
Slovenský kras Jasovská planina 3055     Abri pod hranou Hačava Košice – Okolie 603 3       6717
Slovenský kras Jasovská planina 3056     Anjelská priepasť Háj Košice – Okolie 525   31 2357   1549
Slovenský kras Jasovská planina 3058     Bočný výver Teplice Jasov Košice – Okolie 292 3       2631
Slovenský kras Jasovská planina 3059     Brezový ponor Debraď Košice – Okolie 535 7 5 2359   4512
Slovenský kras Jasovská planina 3060     Buková 30 Medzev Košice – Okolie 525 40 11 2360   5257
Slovenský kras Jasovská planina 3078     Jaskyňa nad Berekom I Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 331 5       6106
Slovenský kras Jasovská planina 3079     Jaskyňa nad Berekom II Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 343 4       6107
Slovenský kras Jasovská planina 3080     Jaskyňa nad Dáždnikovou Háj Košice – Okolie 642 4       6727
Slovenský kras Jasovská planina 3082     Jaskyňa nad úzkokoľajkou Drienovec Košice – Okolie   5   2379   4861
Slovenský kras Jasovská planina 3083     Jaskyňa pod Dorami Háj Košice – Okolie 516 4       6245
Slovenský kras Jasovská planina 3084     Jaskyňa pod mlynom 1 a2 Háj Košice – Okolie 300 10       6493
Slovenský kras Jasovská planina 3085     Jaskyňa pod Szirmaiho skalou I Háj Košice – Okolie   5   2380   4856
Slovenský kras Jasovská planina 3086     Jaskyňa pod Szirmaiho skalou II Háj Košice – Okolie   5   2381   4857
Slovenský kras Jasovská planina 3087     Jaskyňa pod Szirmaiho skalou III Háj Košice – Okolie   5   2382   4858
Slovenský kras Jasovská planina 3088     Jaskyňa pod Vysokou I Drienovec Košice – Okolie 655 3       7084
Slovenský kras Jasovská planina 3089     Jaskyňa pod Vysokou IV Drienovec Košice – Okolie 606 8       7085
Slovenský kras Jasovská planina 3091     Jaskyňa pri Kunej Háj Košice – Okolie   6       7034
Slovenský kras Jasovská planina 3092     Jaskyňa pri štôlni Drienovec Košice – Okolie           6096
Slovenský kras Jasovská planina 3093     Jaskyňa Stapi Debraď Košice – Okolie 340 5 2 2384   4862
Slovenský kras Jasovská planina 3095     Jaskyňa v Peknej skale Háj Košice – Okolie   6   2386   4855
Slovenský kras Jasovská planina 3097     Jaskyňa v skalnom amfiteátri II Drienovec Košice – Okolie 466 4       6976
Slovenský kras Jasovská planina 3098     Jaskyňa v Trojramennom žľabe 1 Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 320 2   2388   3254
Slovenský kras Jasovská planina 3103     Jaskyňa v závrte Háj Košice – Okolie   3       6136
Slovenský kras Jasovská planina 3106     Jaskyňa v žľabe pod Vysokou I Háj Košice – Okolie 432 2       7080
Slovenský kras Jasovská planina 3107     Jaskyňa v žľabe pod Vysoku II Háj Košice – Okolie 501 2       7081
Slovenský kras Jasovská planina 3109     Jaskyňa vo Ferteši Hačava Košice – Okolie 760 20 4 2396   3579
Slovenský kras Jasovská planina 3110     Jazvečia diera v Miglinci Drienovec Košice – Okolie 386 5       6975
Slovenský kras Jasovská planina 3115     Keglevičova jaskyňa II Háj Košice – Okolie 570 5 2 2401   4860
Slovenský kras Jasovská planina 3117     Kremenná diera Háj Košice – Okolie 473 5       7027
Slovenský kras Jasovská planina 3119     Larynx Háj Košice – Okolie 500 20 5     6244
Slovenský kras Jasovská planina 3120     Liesková jaskyňa Háj Košice – Okolie 461 3       6445
Slovenský kras Jasovská planina 3121     Líščia diera I Debraď Košice – Okolie 565 4   2404   4513
Slovenský kras Jasovská planina 3122     Líščia diera II Debraď Košice – Okolie 565 4   2405   5315
Slovenský kras Jasovská planina 3125     Mačacia jaskyňa Drienovec Košice – Okolie 443 5       6104
Slovenský kras Jasovská planina 3129     Náhodný komín Hačava Košice – Okolie 612 5       6716
Slovenský kras Jasovská planina 3130     Nová nad Apendixom Háj Košice – Okolie 567 8   2411   4859
Slovenský kras Jasovská planina 3136     Priepasť IP Drienovec Košice – Okolie 365 122 43     6448
Slovenský kras Jasovská planina 3137     Priepasť na Palante Drienovec Košice – Okolie 340 25 13     6449
Slovenský kras Jasovská planina 3141     Radar Drienovec Košice – Okolie 400 4 3     6726
Slovenský kras Jasovská planina 3147     Sonda v závrte nad Berekom Drienovec Košice – Okolie 502   2     6050
Slovenský kras Jasovská planina 3149     Travertínová jaskyňa Háj Košice – Okolie 347 56 5 2426   1702
Slovenský kras Jasovská planina 3150     Trhlina nad Pustovňou 1 Háj Košice – Okolie 558 4       6247
Slovenský kras Jasovská planina 3151     Trhlina nad Pustovňou 2 Háj Košice – Okolie 557 3       6248
Slovenský kras Jasovská planina 3153     Trojstranná Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 337   10     6529
Slovenský kras Jasovská planina 3155     Úkryt Drienovec Košice – Okolie 610 2       7086
Slovenský kras Jasovská planina 3158     Vyvieračka pod Čertovým mostom Háj Košice – Okolie 425 8   2431   3578
Slovenský kras Zádielska planina 3817     Jaskyňa pod Oltárom Háj Košice – Okolie 418 4       6496
Slovenský kras Zádielska planina 3820     Jaskyňa v Odrdeli Háj Košice – Okolie 338 9   3024   3570
Slovenský kras Zádielska planina 3834     Machová priepasť v Hradnej stráni Turňa nad Bodvou Košice – Okolie 293 8 6     7302
Slovenský kras Zádielska planina 3853     Poľovnícka jaskyňa 2 Háj Košice – Okolie 537 5       6560
Slovenský kras Zádielska planina 3878     Trojičky III Háj Košice – Okolie 497 3   3068   3006
Slovenský kras Zádielska planina 3881     Vetráčik Hačava Košice – Okolie 845 6 2 3071   4835
Slovenský kras Zádielska planina 3358     Priečna diera Rakovnica Rožňava 702 8 4 2612   3159
Volovské vrchy Pipitka 7075   JP-1 Farebná priepasť pod Špičákom Hačava Košice – Okolie 744 90 47 5376   439
Volovské vrchy Pipitka 7085   JP-100 Priepasť na Malom Jeleňom vrchu Hačava Košice – Okolie 850   20 5385   4387
Volovské vrchy Pipitka 7082   JP-2 Machová priepasť Hačava Košice – Okolie 850 90 28 5382   2120
Volovské vrchy Pipitka 7090   JP-58 Úzka jaskyňa Hačava Košice – Okolie 760 4   5389   1407
Volovské vrchy Pipitka 7089   JP-60 Tunelový portál Hačava Košice – Okolie 740 7   5388   1413
Volovské vrchy Pipitka 7088   JP-61 Tunel pri prameni Hačava Košice – Okolie 730 6   5387   1414
Volovské vrchy Pipitka 7092   JP-62 Zadymená jaskyňa Hačava Košice – Okolie 700 44   5391   1417
Volovské vrchy Pipitka 7084   JP-63 Neprielezná diera Hačava Košice – Okolie 775 4   5384   1406
Volovské vrchy Pipitka 7081   JP-86 Krulova baňa Hačava Košice – Okolie 670 41 17 5381   2305
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7036   KK-12 Jaskyňa pod skalou II Veľký Folkmar Gelnica 781 10   5357   728
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7041   KK-15 Jaskyňa v Červenej skale 1 Kojšov Gelnica 757 11   5362   627
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7071   KK-16 Tunel Kojšov Gelnica 706 20   5374   628
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7019   KK-17 Chyža Kojšov Gelnica   4   5347   629
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7038   KK-18 Jaskyňa pri Chyži Kojšov Gelnica 765 12   5360   1973
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7057   KK-19 Partizánska jaskyňa Kojšov Gelnica   6   5368   1974
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7062   KK-2 Priepasť pod bukom Kojšov Gelnica 771   10 5369   527
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7067   KK-20 Tonisova jaskyňa I Kojšov Gelnica 785 8   5372   630
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7068   KK-21 Tonisova jaskyňa II Kojšov Gelnica 771 13   5373   632
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7064   KK-22 Priepasť v Turnisku – baňa Kojšov Gelnica     6 5370   1492
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7042   KK-23 Jaskyňa v Červenej skale 2 Kojšov Gelnica 761 8   5363   1975
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7018   KK-43 Čierna jaskyňa Kojšov Gelnica 695 8   5346   2306
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7017   KK-46 Brigádnická jaskyňa Opátka Košice – Okolie 441 8   5345   2307
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7047   KK-5 Kolónia II Kojšov Gelnica 807   25 5365   536
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7029   KK-6 Jaskyňa nad osadou Opátka Košice – Okolie 372 5   5354   1985
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7051   KK-8 Malá jaskyňa vo svahu Veľký Folkmar Gelnica 487 5   5367   1986
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7025   KK-9 Jaskyňa na skale Veľký Folkmar Gelnica 811 38   5352   540
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7015     Bankov I Košice – Stred Košice I   44   5343   1956
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7016     Bankov II Košice – Stred Košice I   14   5344   1957
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7020     Jaskyňa Medzi skaly 1 Kojšov Gelnica 614 14   5348   2311
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7021     Jaskyňa Medzi skaly 2 Kojšov Gelnica 614 4   5349   2312
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7022     Jaskyňa Medzi skaly 3 Kojšov Gelnica 614 10   5350   2313
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7023     Jaskyňa Medzi skaly 4 Kojšov Gelnica 614 5   5351   2314
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7024     Jaskyňa medzi skaly 6 Kojšov Gelnica 595 5       6069
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7026     Jaskyňa na skale 2 Veľký Folkmar Gelnica 810 4       6063
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7027     Jaskyňa na skale 3 Veľký Folkmar Gelnica 808 3       6064
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7028     Jaskyňa nad kameňolomom Opátka Košice – Okolie   45   5353   355
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7030     Jaskyňa nad osadou 2 Kojšov Gelnica 440 4       6516
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7031     Jaskyňa nad osadou 3 Kojšov Gelnica 450 2       6517
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7032     Jaskyňa nad prahom Veľký Folkmar Gelnica 814 6       2310
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7033     Jaskyňa pod cestou Kojšov Gelnica 762 5   5355   528
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7034     Jaskyňa pod lipami Opátka Košice – Okolie 448 10       5920
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7035     Jaskyňa pod skalou I Veľký Folkmar Gelnica 776 5   5356   727
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7037     Jaskyňa pod Zálomom Opátka Košice – Okolie 570 25 5     1523
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7039     Jaskyňa pri Plažinovej polianke Kojšov Gelnica 777 5   5361   2387
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7040     Jaskyňa so zrkadlom Veľký Folkmar Gelnica 804 5       6067
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7043     Jaskyňa v hrebienku Opátka Košice – Okolie 784 3       7075
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7044     Jaskyňa v skale Veľký Folkmar Gelnica 794 4       6506
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7045     Jazvečia diera II Opátka Košice – Okolie 797 3       7083
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7046     Kolónia I Kojšov Gelnica 794   10 5364   529
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7048     Lavicová jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 762 4       6066
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7049     Lipová jaskyňa – Dlhá jaskyňa Opátka Košice – Okolie 418 30       7260
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7049 1   Lipová jaskyňa Opátka Košice – Okolie 418         7259
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7049 2   Dlhá jaskyňa Opátka Košice – Okolie 412         7258
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7050     Lukáčova priepasť Kojšov Gelnica 725   33 5366   415
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7052     Medzi skaly 7 Kojšov Gelnica 545 5       6452
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7053     Muchotrávková jaskyňa Veľký Folkmar Gelnica 829 4       6505
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7054     Myšia diera Kojšov Gelnica 554 3       6135
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7055     Oblúková jaskyňa Opátka Košice – Okolie 413 7       7262
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7056     Orlí komín Kojšov Gelnica 618 8       6124
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7058     Pivnica Opátka Košice – Okolie 420 4       7261
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7059     Plažinová jaskyňa Kojšov Gelnica 696 4       6514
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7060     Plažinová polianka Kojšov Gelnica 595 3       6524
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7061     Pričňa Kojšov Gelnica 440 4       6523
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7063     Priepasť pod hrebeňom Kojšov Gelnica 868   6     5927
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7065     Salamandria jaskyňa Kojšov Gelnica 595 14       6068
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7066     Šípková jaskyňa Opátka Košice – Okolie 795 6       6891
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7069     Trojotvorová jaskyňa Opátka Košice – Okolie 780 10       6888
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7070     Trojuholníková jaskyňa Kojšov Gelnica 462 5       6966
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7072     Vianočná jaskyňa Kojšov Gelnica 643 6       6515
Volovské vrchy Kojšovská hoľa 7073     Zdrvená jaskyňa Opátka Košice – Okolie 412 4       7263
Volovské vrchy Pipitka 7074     Čertova diera Hačava Košice – Okolie 727   10 5375   2560
Volovské vrchy Pipitka 7076     Jana Hačava Košice – Okolie 725 13   5377   1201
Volovské vrchy Pipitka 7077     Jaskyňa nad Tunelovým portálom Hačava Košice – Okolie 682 3       6490
Volovské vrchy Pipitka 7078     Jaskyňa v tiesňave Hačava Košice – Okolie 675 22   5378   1411
Volovské vrchy Pipitka 7079     Jazvečia v Železnej bráne Hačava Košice – Okolie 705 5   5379   1385
Volovské vrchy Pipitka 7080     Krátka jaskyňa Hačava Košice – Okolie 740 4   5380   4388
Volovské vrchy Pipitka 7083     Malá pivnica Krásnohorské Podhradie Rožňava   12   5383   1910
Volovské vrchy Pipitka 7086     Puklina nad Tunelovým portálom Medzev Košice – Okolie 656 3       6546
Volovské vrchy Pipitka 7087     Šugovská vyvieračka Hačava Košice – Okolie 442 5   5386   237
Volovské vrchy Pipitka 7091     Veľká pivnica Krásnohorské Podhradie Rožňava   40   5390   1909
Volovské vrchy Pipitka 7093     Zelená jaskyňa Medzev Košice – Okolie 495 20   5392   5392